Contact:

masajtimis@yahoo.com
Asociatia Maseurilor Profesionisti din Banat
Profesionalism, constinciozitate, initiere si aprofundare

Asociatia Maseurilor Profesionisti din Banat

Suntem Asociatia Maseurilor Profesionisti din Banat, infiintata in 1996 cu sentinta judecatoreasca din 1 sept 1998. AMPB promoveaza terapii in simpozioane care se desfasoara pe durata a 3-4 weekend-uri in functie de numarul de participanti si de nivelul de pregatire in domeniul terapiilor complementare. E necesara o pregatire minima de anatomie si fiziologie.


Din statutul AMPB :
Scopul: Asociatia Maseurilor Profesionisti din Banat este o asociatie profesionala, apolitica, neguvernamentala, nonprofit. Scopul principal al AMPB este promovarea masajului, a maseurilor si apararea prestigiului si intereselor profesionale ale maseurilor. Avem o preocupare continua si este o necesitate, cresterea continua a calificarii profesionale a membrilor nu doar prin insusirea ci si prin aprofundarea practica si continua de tipuri, forme, stiluri de masaj. O preocupare continua in a promova terapiile complementar-integrative. 

DEONTOLOGIA--DESEMNEAZA EXIGENTELE ETICE LEGATE DE EXERCITAREA UNEI PROFESIUNI SI CARE SE CONCRETIZEAZA IN CODUL DEONTOLOGOIC ADOPTAT OFICIAL DE UN ANUMIT CORP PROFESIONAL.

 

CODUL  DEONTOLOGIC

AL

ASOCIATIEI MASEURILOR PROFESIONISTI DIN BANAT

 

         Obţinerea unui atestat eliberat de AMPB, obligă practicantul la aderarea fără rezerve la codul deontologic conform spiritului terapiilor complementar-integrative din care face parte şi terapia prin masaj, de comun acord cu statutul şi regulamentul de ordine interioară şi cu respectarea legilor romane şi europene. . Principiile enumerate în acest cod sînt obligatorii pentru membrii asociaţiei care se angajează pe onoare să adopte şi să respecte următorul comportament:

--“PRIMUM NON NOCERE”—“În primul rînd să nu faci rău”;

--să lupte neîncetat pentru independenţa sa profesinală;

--să-şi asume responsabilitatea actului terapeutic în limitele propriei competenţe;

--să păstreze secretul profesional;

--să-şi exercite arta sa în respectul total al intimităţii, integrităti fizice şi psihice a pacientului;

--să nu refuze acordarea asistenţei terapeutice;

--să ţină cont de recomandările medicului de familie, specialist sau curant;

--să aplice terapiile şi procedeele adecvate experienţei şi pregătirii sale;

--să informeze pacientul asupra evaluărilor şi stării sale de sănătate;

--să nu recomande şi/sau să întrerupă un tratament medicamentos;

--să fie neutru şi să nu se ametece în viaţa privata a pacientului;

--să ceară consimţămîntul pacientului asupra terapiei alese;

--să nu folosească mijloace incorecte pentru atragerea de pacienţi ai altor colegi.

..este nedorită, dar nu interzisă, scăderea tarifului în scopul concurenţei neloiale.

--se poate recurge la gratuităţi..promotii, etc;

--se interzice procurarea de la bolnav sau de la familia sa, sau din partea altora a unor

   avantaje materiale nejustificate, condiţionate sau ilicite........;

--să evite apariţia unor relaţii în afara principiilor moralei, cu bolnavul;

--să-şi respecte părinţii şi profesorii, pacienţii şi colegii, bătrînii şi copii;

--să respecte principiul cofraternităţi, adică să-şi trateze colegii aşa cum ar vrea şi el să fie

   tratat de ei;

--să respecte strict confidenţialitatea;

--să fixeze onorariul în conformitate cu profesionalismul şi calitatea prestaţiei , fiind liber să      ofere şedinţe gratuite, dacă este necesar  sau în actiuni de binefacere.

--să garanteze întotdeauna o prestaţie optimă, menţinîndu-şi competenţa la cel mai înalt nivel cu ajutorul cursurilor a stagiilor de recapitulare săptămînale şi a simpozioanelor tematice cu terapii complementare.

--să nu-şi depăşească competenţele;

-- în activitatea sa ca practicant al terapiei prin masaj, să excludă toate formele de prozelitism confesional, politic sau sectar(ex.: rasism, de natură sexuală).                                

   Nerespectarea acestui lucru duce la auto-excluderea  din asociaţie .

--să deţină pînă la sfîrsitul a doi ani de la încriere atestatul de curs de teorie (anatomia şi fiziologia omului, psihologia terapiei prin masaj, cursul de prim ajutor, etc...).In măsura posibilităţilor practicianul se angajează să reactualizeze aceste cursuri de teorie, cu un test, o dată la 3 ani;

   --să aibă o concepţie pluridisciplinară în practica sa, să fie deschis faţă de alte discipline medicale, naturiste  şi/sau complementare terapiei prin masaj.

--să nu uite niciodată că “terapiile prin masaj”  nu sînt ideologie, nici medicină,  nici doar un simplu masaj empiric, ci se înscriu  prioritar în domeniul prevenirii, obţinerii unei “stări de bine”.

--să nu încalce legile ţării, să anunţe imediat consiliul de conducere dacă comportamentul său a făcut sau face obiectul unei condamnări.

   Nerespectarea acestui lucru duce la excludere automat.

 

-- AMPB, este locul unde se studiază şi se practică “terapii prin masaj”. Vocaţia AMPB se limitează la studiul, practica, apărarea şi promovarea terapiilor prin masaj. Este o povară imensă la care este necesar să ne angajăm cu toţii. Aceasta este condiţia ca noi să putem să continuăm să ne integrăm în societate, protejînd şi făcînd cunoscută activitatea noastră şi obţinînd recunoaşterea terapiei prin masaj ca fiind o “ARTA”.